تاریخ : يکشنبه 19 خرداد 1392     |     کد : 91

برگزاري دوازدهمين نشست تخصصي مديران سرمايه گذاري كلانشهرهاي كشور در تبريز

دوازدهمين نشست تخصصي مديران سرمايه گذاري كلانشهرهاي كشور روزهاي چهارم و پنجم تيرماه سال جاري در شهرداري تبريز برگزار ميشود.

دوازدهمين نشست تخصصي مديران سرمايه گذاري كلانشهرهاي كشور روزهاي چهارم و پنجم تيرماه سال جاري در شهرداري تبريز برگزار ميشود.

داود نديم رييس كميته سرمايه گذاري كلان شهرهاي كشور خبر داد: در اين نشست كه با حضور مديران اجرايي و كارشناسان سرمايه گذاري كلان شهرهاي كشور برگزار خواهد شد موارد زير بررسي خواهند شد:

1-تبادل تجربيات كلانشهرها در خصوص سرمايه گذاري

2-بررسي و تبادل نظر در خصوص زيرساخت هاي قانوني

3-بررسي تخصصي فرايندهاي سرمايه گذاري

4-موارد حقوقي و فرمولاسيون قراردادهاي مشاركتي


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر