تاریخ : يکشنبه 19 خرداد 1392     |     کد : 90

مناطق ده و چهار شهرداري تبريز رتبه برتر سرمايه گذاري در دوماهه اول سال 92

در دوماهه اول سال 1392 تعداد 5 قرارداد سرمايه گذاري مشاركتي به ارزش سيصد ميليارد ريال مابين شهرداري كلانشهر تبريز و بخش خصوصي امضا گرديد


در دوماهه اول سال 1392 تعداد 5 قرارداد سرمايه گذاري مشاركتي به ارزش سيصد ميليارد ريال مابين شهرداري كلانشهر تبريز و بخش خصوصي امضا گرديد.
در رده بندي مذكور شهرداري هاي مناطق ده و چهار مشتركاً رتبه برتر را در بين مناطق ده گانه و سازمان هاي 18 گانه كسب نمودند و مناطق يك و سه در رتبه دوم و شهرداري منطقه شش در رتبه سوم قرار دارند.
پروژه هاي عقد قرارداد شده عبارتند از:

رديف

نام پروژه

ارزش به ميليارد ريال

منطقه مربوطه

رتبه

1

توسعه زير خيابان والمان

150

چهار

اول

2

تجاري پاركينگ عالي نسب

10

ده

اول

3

آبنماي موزيكال

2

يك

دوم

4

توسعه شهربازي كوثر

2

سه

دوم

5

پل عابر بيمارستان بابك

0.3

شش

سوم
PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر