تاریخ : چهارشنبه 13 مرداد 1389     |     کد : 5

سخن مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

حمايت هاي بي دريغ تمام اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز (دور سوم) از حركتها و برنامه‌هاي امور سرمايه‌گذاري شهرداري تبريز ، زمينه را براي حركت قطار سرمايه‌گذاري در تبريز فراهم نموده است.


مزيت نسبي تبريز ، از قديم الايام ، موقعيت تجاري اين شهر بوده است . واقع شدن در مسير جاده ابريشم ، بزرگترين بازار سرپوشيده جهان ، قطب منطقه اي بودن در تجارت و مردمان تاجرپيشه ، همه و همه مويد اين مزيت نسبي مي‌باشد.

شهرداري تبريز ، با اهدافي از جمله :
-    برون رفت از حصار منابع محدود مالي شهرداري و پيوستن به اقيانوس بي كران منابع مالي خارج از شهرداري.

-    رساندن جايگاه تبريزبه شهري كه استانداردهاي شهرنشيني را داشته باشد.

-    تسريع در اجراي پروژه‌هاي شهري با شيوه سرمايه‌گذاري مشاركتي اقدام به تاسيس اداره سرمايه‌گذاري نموده و در سه سال گذشته توانسته است اجراي دهها پروژه شهري را به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي واگذار نمايد.

پرداختن به امور سرمايه‌گذاري و مشاركت از اوليوت خاصي در برنامه هاي شوراي اسلامي شهر و شهردار كلانشهر تبريز (مهندس نوين) داشته و دارد.

ايشان بنيانگذار حركتي نو در تغيير سيستم تامين مالي شهرداري هاي كشور بوده به گونه‌اي كه مديريت و پي‌گيري هاي ايشان ، سبب انتخاب تبريز بعنوان دبيرخانه كميته تخصصي سرمايه‌گذاري كلانشهرهاي كشور شده است.

حمايت هاي بي دريغ تمام اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز (دور سوم) از حركتها و برنامه‌هاي امور سرمايه‌گذاري شهرداري تبريز ، زمينه را براي حركت قطار سرمايه‌گذاري در تبريز فراهم نموده است.

زنجيره‌ي به هم پيوسته مديران و ارگانهاي دخيل در مباحث سرمايه‌گذاري در رده مديران استاني و شهري ، موجب شده است فقط در سال 1388 تعداد 17 پروژه سرمايه‌گذاري به ارزش 1164 ميليارد تومان منعقد گردد كه با اختلاف زيادي ، رتبه‌ي اول كشوري را همانند سه سال قبل از آن تبريز نموده است.

                                                                 داود نديم
                                مدير امور سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري كلان‌شهر تبريز
                                و دبير كميته سرمايه‌گذاري و مشاركت كلانشهرهاي كشورPDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر