تاریخ : شنبه 17 ارديبهشت 1401     |     کد : 432

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار اردیبهشت ماه 1401

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

    به منظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري ، به استناد مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد  پروژه های مشروحه ذیل  را از طريق فراخوان عمومي و با روش های مرسوم مشارکتی با افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط را با روش B.O.T  اجرا  نمايد .
لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را پس از بازدید از محل بهره برداری و اطلاع کامل از شرایط سازمان، آنالیز هزینه و درآمد و لیست تجهیزات ، توانمندی مالی ، روزمه کاری و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری تبریز را به آدرس : تبریز بلوار علامه طباطبایی (چایکنار ) نرسيده به شهرداري منطقه يك، باغ صبای تبریز شماره تماس 35245411-041 تحویل دهند.
 
 شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك : پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 خواهد بود .
به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار (دو نوبت)
نوبت  اول: روز شنبه  مورخ  1401/02/17
نوبت دوم:  روز شنبه  مورخ 1401/02/24
 تاريخ چاپ  آگهی در روزنامه رسمی روز شنبه  مورخ  1401/02/24 
 
ردیف نام پروژه سازمان آورده شهرداری آورده طرف مشارکت نوع مشارکت
1 تولید ورمی کمپوست و دانه بندی کود دامی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز زمین   احداث و تجهیز و بهره برداری B.O.T
2 پرورش زالو سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز زمین احداث وتجهیز و بهره برداری B.O.T
3 تولید چیپس صابون سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله ایجاد ،تجهیز و بهره برداری B.O.T
4 تولید پودر خون سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله ایجاد، تجهیز و بهره برداری B.O.T
5 ایجاد کشتارگاه طیور سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله ایجاد، تجهیز و بهره برداری B.O.T
6 تولید همبرگر و فرآورده های پروتئینی گوشتی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله  ایجاد، تجهیز و بهره برداری B.O.T


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر