تاریخ : يکشنبه 28 فروردين 1401     |     کد : 430

جلسه هم اندیشی و استفاده از تجربیات تبریز برگزار شد؛

شورا و مدیران ارشد شهرداری قزوین میهمان سازمان سرمایه گذاری

دو عضو شورای اسلامی شهر قزوين و تنی چند از مدیران ارشد شهرداری قزوین میهمان سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر تبریز شدند.

بهرام روشنی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی در جلسه هم اندیشی و استفاده از تجربیات تبریز با اشاره به توفیقات مجموعه شهرداری در جذب سرمایه گذار، گفت:سیاست های تشویقی قابل توجه برای سرمایه گذاران امر توسعه شهری شکوفا را می کند و به همین خاطر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی می بایست در اولویت اول قرار گیرد.
وی افرود: همراهی با سرمایه گذار، چابکسازی اداری و حذف بروکراسی های زائد مرسوم یکی دیگر از راهکارهای اساسی موفقیت در امر سرمایه گذاری شهری است.
وی افزود: باید با محوریت و نظارت شهرداری؛ و نیز با بکار بردن شیوه های جدید، بستر استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی فراهم کرد.

این جلسه مشترک با هدف هم اندیشی در خصوص استفاده از تجربیات تبریز در نحوه انجام و اجرای پروژه های مشارکتی تشکیل شد؛ که علاوه بر رئیس کمیسیون عمران و فاوای شورای اسلامی شهر قزوين، معاونت مالی و اقتصادی و مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری این شهر نیز حضور داشتند.


آلبوم تصاویرشورا و مدیران ارشد شهرداری قزوین میهمان سازمان سرمایه گذاری

1
21
33
41
PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر