تاریخ : سه شنبه 23 فروردين 1401     |     کد : 427

اطلس سرمایه‌گذاری نیازمند پیگیری است

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز خطاب به شهردار تبریز عنوان کرد: متاسفانه ساختار حوزه گردشگری چندی است که با ضعف همراه بوده و ضروری است به این مهم توجه ویژه شود.

علی نوای‌باغبان عنوان کرد: متاسفانه ساختار حوزه گردشگری چندی است که با ضعف همراه است، باتوجه به اینکه در آستانه فصل گردشگری قرار داریم، بهتر است برنامه و طرحی برای این مهم در نظر گرفته شود و حوزه گردشگری تقویت یابد.
وی در ادامه سخنان خود ابراز کرد: موضوع دوم بحث مهم سرمایه‌گذاری بوده که باید ساختار آن تقویت شود تا افراد بتوانند مجددا در حوزه سرمایه‌گذاری اقداماتی اتخاذ کنند، نباید از موضوع سرمایه‌گذاری غافل شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: قرارداد اطلس سرمایه‌گذاری یک سالی می‌شود منعقد شده ولی متاسفانه در این راستا اقدامی صورت نگرفته، از این رو اطلس سرمایه‌گذاری نیازمند پیگیری است.
 
 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر