تاریخ : سه شنبه 16 فروردين 1401     |     کد : 424

با حضور سرپرست شهرداری تبریز صورت گرفت؛

بررسی پروژه های اساسی سرمایه گذاری شهری

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز گفت: جلسه نحوه سرمایه گذاری و تامین مالی چند پروژه سرمایه گذاری با حضور دکتر یوسفی سرپرست شهرداری تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بهرام روشنی با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در پروژه های مهم شهری افزود: در این جلسه نحوه مشارکت برای تامین و نوسازي اتوبوس هاي شهری با مشارکت سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت.


وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگر مساله آسفالت اساسي و تامین الزامات آن و نقش سازمان سرمایه گذاری پیرامون این موضوع بود.
روشنی همچنین از ساخت برج های دوقلوی آذربایجان در محدوده الهي پرست تبریز و تصمیمات مقدماتی آن خبر داد.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر