تاریخ : شنبه 28 اسفند 1400     |     کد : 423

با همراهي جمعي از کارشناسان سرمايه گذاري صورت گرفت؛

بررسي نحوه تشکيل اتاق سرمايه گذاري شهري

شکل گيري اتاق سرمايه گذاري با پيشنهاد رئيس کميسيون سرمايه گذاري، گردشگري و بهبود فضاي کسب و کار شوراي اسلامي شهر و به همت سازمان سرمايه گذاري، با حضور جمعي از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه سرمايه‌گذاري شهري کليد خورد.


بهرام روشني مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري تبريز با اشاره به آغاز فصل جديدي از فعاليت هاي اين سازمان، گفت : تشکيل اتاق سرمايه گذاري يکي از اولويت هاي سازمان سرمايه گذاري جهت تسريع در امور و حذف فرايند هاي زايد اداري است.وي افزود :جلسه بررسي و نحوه تشکيل اتاق سرمايه‌گذاران با حضور رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري، گردشگري و بهبود فضاي کسب و کار، جمعي ازکارشناسان و صاحب نظران در اين حوزه و  نمايندگان بخش خصوصي کليد خورد.
وي ادامه داد: رويکرد توجه به  مشارکت عمومي در امر سرمايه گذاري با جذب حداکثري فعالان بخش سرمايه گذاري امکان پذير است و شکل گيري اتاق سرمايه گذاري در جهت تسريع امور سرمايه گذاري توسط سرمايه گذاران از اهداف اصلي بشمار مي آيد.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر