تاریخ : پنجشنبه 15 آبان 1399     |     کد : 353

آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار

(تهیه و تجهیز فن آوری و بهره برداری از واحد تولید پودر خون و سالن کشتار صنعتی طیور شهرداری تبریز )-آبان ماه 99

 
    به منظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري ،به استناد مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد  تهیه و تجهیز فن آوری و بهره برداری از واحد تولید پودر خون و سالن کشتار صنعتی طیور شهرداری تبریز  را از طريق فراخوان عمومي و با روش های مرسوم مشارکتی با افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط را با روش B.O.T  اجرا  نمايد .
لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را پس از بازدید از محل بهره برداری و اطلاع کامل از شرایط اداری و فنی و مالی سازمان به همراه آنالیز هزینه و درآمد و لیست تجهیزات ، توانمندی مالی ، روزمه کاری سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری تبریز به آدرس : تبریز بلوار علامه طباطبایی (چایکنار ) نرسيده به شهرداري منطقه يك –  باغ صبای تبریز  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 تحویل دهند .
شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
  • تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخه 1399/08/26 خواهد بود .
  • به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ  آگهی : 1399/8/14       روز چهارشنبه
 
 
ردیف نام پروژه منطقه/
سازمان
آورده شهرداری آورده طرف مشارکت نوع مشارکت
1 تهیه و تجهیز تکنولوژی
 و بهره برداری از واحد پودر خون
سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سالن خون گیری و امکانات فضای موجود جهت بهره برداری  تهیه و تجهیز و بهره برداری B.O.T
2 تهیه و تجهیز تکنولوژی
 و بهره برداری از سالن کشتار طیور
سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سالن و فضای موجود تهیه و تجهیز و بهره برداری B.O.T
 
 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر