تاریخ : پنجشنبه 8 آبان 1399     |     کد : 350

کمیته کارشناسی سرمایه گذاری تشکیل جلسه داد

جلسه کمیته کارشناسی سرمایه گذاری با ریاست مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز برگزار شد.


 

موضوع اصلی این جلسه در خصوص بازگشایی پاکت های فراخوان عمومی چهار خط معاینه فنی خودروهای سبک در قالب دو مرکز معاینه فنی دو خطه در مناطق فاقد معاینه فنی خودرو بود.
فراخوان فوق الذکر در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی بهینه به شهروندان و حفط و ارتقای ایمنی و حفظ مسائل زیست محیطی و با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد گرفت.برابر ماده ۷ شیوه نامه سرمایه گذاری  مصوب شورای اسلامی شهر این کمیته متشکل از کارشناسان مسوول شهرسازی، عمران، حقوقی، مالی، حراست، املاک،دونفر کارشناس اقتصادی، یک نفر کارشناس از مدیریت سرمایه گذاری با ریاست مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز می باشد.
 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر