تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1399     |     کد : 332

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار شهریور ماه 99

-

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار
 
    بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك پروژه  را از مدیریت امورسرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز –بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك – باغ صبای تبريز  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 و يا از طريق آدرس وب سايت investment.tabriz.ir دريافت نمايند.
  • شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
  • تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري ( ساعت 13/30 )  روز شنبه مورخ  1399/06/29 خواهد بود .
  • به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ :     نوبت اول :   روز سه شنبه  مورخ  1399/6/11        
                      نوبت دوم :  روز سه شنبه  مورخ   1399/6/18
 
 
ردیف نام پروژه نام منطقه/ سازمان آدرس محل پروژه مساحت عرصه
(مترمربع)
مساحت اعیانی قابل احداث
(مترمربع)
 
آورده شهرداری آورده
طرف مشارکت
نوع مشارکت
1 شهربازی پارک شمس منطقه یک چایکنار باغ شمس تبریزی 2000 2000 زمین و مجوز طراحی و ساخت B.O.T
2 شهربازی روبروی فرودگاه تبریز منطقه چهار بلوار شهید بابایی- روبروی فرودگاه 3800 3800 زمین و مجوز طراحی و ساخت B.O.T
3 جایگاه سوخت
(پمپ بنزین) تک سکو
منطقه یک روبروی مجتمع ورزشی و رفاهی پتروشیمی 300 300 زمین و مجوز طراحی و ساخت B.O.T
4 تهیه ، تدوین و تحویل اطلس سرمایه گذاری
(برابر شرح خدمات  اعلامی در اسناد فراخوان)
مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز شهر تبریز - - هزینه خدمات تهیه اطلس سرمایه گذاری -
 

 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر