تاریخ : چهارشنبه 4 تير 1399     |     کد : 313

بازدید از فرصت های سرمایه گذاری تفرجگاه تاریخی –تفریحی ایل گولی تبریز

دکتر رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز از فرصت های قابل سرمایه گذاری در پارک زیبا و گردشگری ائل گولی تبریز بازدید بعمل آورد. در این بازدید جمعی از مدیران سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهر تبریز نیز حضور داشتند.

 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر