تاریخ : چهارشنبه 4 تير 1399     |     کد : 313

بازدید از فرصت های سرمایه گذاری تفرجگاه تاریخی –تفریحی ایل گولی تبریز

-


دکتر رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز از فرصت های قابل سرمایه گذاری در پارک زیبا و گردشگری ائل گولی تبریز بازدید بعمل آورد.
در این بازدید جمعی از مدیران سازمان زیبا منظر و فضای سبز شهر تبریز نیز حضور داشتند. 


مدیر وب سایت
 
 اسلایدر