تاریخ : دوشنبه 30 دي 1398     |     کد : 308

آگهي فراخوان عمومي انتخاب طرح و سرمايه گذار در محدوده ائل گلی تبریز

انتخاب طرح و سرمايه گذار در محدوده ائل گلی تبریز

  
 به منظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد در محل های ذيل با مختصات مندرج  در اسناد فراخوان درمحدوده  ائل گلی را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي با افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط با روش B.O.T   اجراء  نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را در زمینه انواع کاربری ها و موضوعات  مختلف به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی ، رزومه کاری و سهم الشرکه و طول دوران مشارکت پیشنهادی برای شهرداری را برابر اسناد فراخوان به مدیریت سرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز – بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك –  باغ صبای تبريز  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 تحویل نموده و اسناد فراخوان را از طریق  آدرس وب سايت investment.tabriz.ir و یا مراجعه حضوری اخذ نمایند.
  • شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
  •  
  • تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري ساعت 14:30روز شنبه مورخه (1398/11/12 )خواهد بود .
  •  
  • به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ در روزنامه :  نوبت اول :  روز  شنبه    98/10/28            نوبت دوم : روز شنبه 98/11/5
 
جهت دانلود اسناد فراخوان کلیک بفرمایید:

اسناد فراخوان پروژه محدوده ائل گلی

جهت دانلود نقشه جانمایی و مختصات پروژه ه ا کلیک بفرمایید:

نقشه جانمایی

مختصات مکانی


مهلت این فراخوان به اتمام رسیده است.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر