تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1398     |     کد : 305

در راستای افزایش آگاهی مدیران شهری صورت گرفت:

آغاز دوره پودمان آموزشی سرمایه گذاری و مشارکت

مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: دوره پودمان آموزشی سرمایه گذاری و مشارکت در جهت افزایش آگاهی مدیران سرمایه گذاری مناطق، شرکت و سازمان های شهرداری در محل مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت در حال برگزاری است.

به گزارش امور ارتباطات مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز، دکتر رضا جمالی افزود: دوره اول این پودمان آموزشی که با مشارکت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حال برگزاری است شامل کلاس های آینده پژوهی و راهبردهای توسعه شهری، آشنایی با انواع قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری، اخلاق حرفه ای و روش های تامین مالی  و سرمایه گذاری در پروژه های است که در یک دوره ۴۸ ساعته برگزار می شود.

وی افزود: افزایش آگاهی های مدیران در حوزه های اقتصادی منجر به شکل گیری فضایی می شود که مدیران شهری را با چالش ها و دغدغه ها بیشتری مواجه می کند تا بیشتر به فکر سرمایه گذاری و درآمدهای پایدار شهری باشند.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر