تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1398     |     کد : 304

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز:

کتاب فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز تدوین شد

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: کتاب فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز که شامل تمام جزئیات لازم برای سرمایه گذاران است تدوین شد.

 

 

به گزارش امور ارتباطات اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز، دکتر رضا جمالی درباره معرفی فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز گفت: در این کتاب فرصت های سرمایه گذاری مشخص شده و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند نسبت به سرمایه گذاری در مجموعه شهرداری اقدام کنند.

او افزود: در این کتاب مشخص شده شهرداری در چه زمینه ها و با کدام ظرفیت پذیرای سرمایه گذاران است.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز اظهار داشت: با معرفی پروژه ها و با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی همچون معافیت عوارض در مناطق حاشیه ای شهر و بافت فرسوده و نیز با در نظر گرفتن پارامتر مشارکت بالا و افزایش امتیازات به نفع سرمایه گذار و دیگر سیاست های تشویقی کوشیده ایم فضای مناسبی برای رونق سرمایه گذاری در شهر فراهم کنیم.

جمالی با اشاره به فراخوان های عمومی طرح ها و ایده ها که توسط اداره سرمایه گذاری و مشارکت منتشر شده است گفت:این اداره از طرح ها و ایده هایی که توجیه اقتصادی داشته باشد و هم بر پایه نیازهای شهروندان ارایه شود استقبال می کند.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر