تاریخ : شنبه 2 شهريور 1398     |     کد : 301

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز:

پروژه‌های متنوع سرمایه‌گذاری برای مناطق کم برخوردار در نظر گرفته شده است

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: با توجه به ظرفیت های مناطق کم برخوردار در راستای جذب سرمایه گذار پروژه هایی که بیشتر جنبه رفاهی و خدماتی دارد در این مناطق مد نظر قرار می گیرد.

به گزارش امور ارتباطات مدیریت سرمایه گذاری شهرداری تبریز،دکتر رضا جمالی افزود: سرمایه گذاری رویه جدیدی در شهرداری ها است، اولویت اکنون شهرداری ها رویه جذب مشارکت و سرمایه گذار برای امورا اجرایی و توسعه شهر است. در این بین عبور از رویه اول و تمرکز برای سرمایه گذاری و مشارکت در جهت انجام درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از اخد عوارض، از اهداف اصلی شهرداری های کلانشهرها به حساب می آید.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز ادامه داد: شهرداری تبریز از سال ۸۶ به بعد به جذب سرمایه گذار پرداخته است و توسط مشارکت با بخش خصوصی موفق شده است. بیش از صد پروژه با جذب اعتبار ۵۰ هزار میلیارد ریال به انجام رساند. پروژه هایی مثل لاله پارک، برج تجارت جهانی و سایر پروژهای خدماتی و رفاهی که عموما از طریق سرمایه گذاری در سطح شهر تبریز به انجام رسیده است.

وی گفت: سیاست اصلی و اولویت شهرداری تبریز در امور سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ملاحظاتی در حال انجام است و توجه ما به مناطق کم برخوردار و حاشیه ای شهر بیشتر از گذشته است.

وی ادامه داد: در سال های قبل مناطقی از شهر در حوزه سرمایه گذاری چون حیدرآباد، خلیل آباد، ارم و مناطق مشابه بیشتر مورد توجه نبوده اند و اکثر پروژه های مشارکتی در شرق تبریز و تقریبا مناطقی که از آنها بعنوان مناطق بالای شهر نام برده می شود، اتفاق افتاده است.

دکتر جمالی به سیاست ها و اولویتهای شهرداری تبریز اشاره کرد و افزود: سیاست شهرداری تبریز ایجاد توازن در جهت توسعه پایدارشهر و سرمایه گذاری در مناطق غرب و نقاطی است که کمتر مورد توجه بوده اند؛ و با توجه به برنامه ریزی های مختلف و سیاست جدید شهرداری تبریز، مکان هایی همچون توقف گاه اتوبوس در حوالی میدان آذربایجان یا پارک بزرگ تبریز در منطقه غرب تبریز از اهداف سرمایه گذاری شهرداری تبریز قرار گرفته است.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر