تاریخ : دوشنبه 28 مرداد 1398     |     کد : 299

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز عنوان کرد:

موضوع شهر هوشمند در راس اهداف سرمایه گذاری

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت:شیوه جدید در امر پارک حاشیه ای شهر دق البابی است برای ورود به موضوع مهم شهر هوشمند و از اهداف مهم اداره سرمایه محسوب می شود.به گزارش امور ارتباطات اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز ،دکتر رضا جمالی در برنامه زنده تلویزیونی تبریزیم  در مورد طرح جدید پارک حاشیه ای شهر گفت: جذب مشارکت کننده این طرح از طریق فراخوان عمومی و توسط اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز انجام گرفت و یک شرکت بومی برنده این فراخوان شد و با توجه به توانایی های فنی و مالی این شرکت با تصمیم کمیته فنی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز انتخاب شد.

وی افزود: این شرکت با پرسنل فنی و اجرایی و اشتغال آنها با ویژگی های جدید در ارایه خدمات و تسهیل امور در جهت رضایت شهروندان گام مهمی را برداشته است و موضوعات شهر هوشمند در راس امور سرمایه گذاری است.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر