تاریخ : شنبه 26 مرداد 1398     |     کد : 298

اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری بهارستان اصفهان میهمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز

تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهرجدید بهارستان اصفهان و مدیران شهرداری این شهر از پروژه های سرمایه گذاری شهرداری کلانشهر تبریز بازدید کردند.این هیات بهمراهی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز و کارشناسان مجموعه مدیریت سرمایه گذاری طی بازدید از پروژه های موفق سرمایه گذاری خارجی و داخلی درکلانشهر تبریز، در جریان روند راهکارها و شیوه های مناسب  طرح های سرمایه گذاری قرار گرفتند.
مجتمع تجاری، تفریحی، اقامتی لاله پارک تبریز، مجموعه بزرگ برج تجارت جهانی و چندین طرح تکمیل شده و در حال اجرا در این بازدید مورد توجه این هیات به میزبانی اداره سرمایه گذاری و مشارکت قرار گرفت.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر