تاریخ : چهارشنبه 16 مرداد 1398     |     کد : 297

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز عنوان کرد:

شیوه نامه سرمایه گذاری راهگشای مشکلات و موانع سرمایه گذاری شهری

مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهردار تبریز گفت: تصویب کلیات شیوه نامه سرمایه گذاری با اجماع اعضای شورای اسلامی شهر تبریز راهگشای مشکلات و موانع سرمایه گذاری شهری خواهد بود.
رضا جمالی افزود: تقریبا نزدیک به دوسال و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، نگارش شیوه نامه شروع شده بود و چند ماه پیش به عنوان لایحه تقدیم شورای شهر شد و با توجه به اینکه حوزه سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است انتظار می رود دلسوزان شهر با ارایه طریق، حوزه سرمایه گذاری شهرداری تبریز را یاری کنند.

وی تاکید کرد: حتما با توجهات اعضای شورای شهر تبریز این شیوه نامه به لحاظ ساختاری و شیوه های قانونی دقیق و بعد از رفع مشکلات و موانع به سرانجام مطلوب خواهد رسید.

گفتنی است کلیات شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز با اکثریت آرا در آخرین جلسه علنی شورای شهر تبریز، مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر