تاریخ : يکشنبه 2 تير 1398     |     کد : 295

مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز عنوان کرد:

ضرورت ارتقای جایگاه سرمایه گذاری در مناطق و سازمان‌های شهرداری

مدیر اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز بر لزوم ارتقا جایگاه سرمایه گذاری در مناطق دهگانه و سازمانهای تابعه شهرداری تاکید کرد.

رضا جمالی در جلسه کمسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار که با حضور مدیران سرمایه گذاری و مشارکت مناطق و سازمان های تابعه شهرداری تبریز برگزار شد ضمن درخواست از مدیران سرمایه گذاری جهت شناسایی دقیق و ارایه ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه های فعالیت خود افزود: تقویت جایگاه مدیران سرمایه گذاری یکی از مهمترین سیاست های اداره سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز است و از طرفی این اداره در جهت برگزاری دوره های آموزشی اقدام می کند.

در این جلسه غلامحسین مسعودی ریحان رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز ضمن تقدیر از فعالیت های مدیران سرمایه گذاری مناطق و سازمان های شهرداری خواستار تغییر نگرش در برخی از مناطق و سازمان ها شد و بر دانش کافی نسبت به کار و فعالیت در امور سرمایه گذاری تاکید کرد.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر