تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398     |     کد : 294

معرفی مدیر حراست اداره سرمایه گذاری شهرداری تبریز

مدیر حراست اداره سرمایه گذاری شهرداری تبریز منصوب شد.

بر اساس حکمی از سوی مدیر کل حراست شهرداری تبریز ، محمد علی اروج زاده به عنوان مدیر حراست اداره سرمایه گزاری و مشارکت شهرداری تبریز معرفی شد.
در این جلسه دکتر جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز بر همکاری مجدانه مجموعه سرمایه گذاری شهرداری با در نظر گرفتن فرایند قانونی امور اجرایی با نهاد حراست تاکید کرد.


مدیر وب سایت
 
 اسلایدر