تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397     |     کد : 280

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

تکریم، تسریع امور و رسیدن به سود انتظار بحق سرمایه گذاران است

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: مثلث تکریم، تسریع و سود توقعات و انتظارات سرمایه گذاران از ماست.

رضا جمالی در نشست کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی که با حضور مسئولان شهری و علی پولادسرمایه گذار موفق تبریزی برگزار شد، گفت: بی شک عامل اصلی  رشد، توسعه و حتی اشتغال در شرایط کنونی جامعه سرمایه گذاران هستند و زمینه های حضور آنها را در طرح های مشارکتی بزرگ شهری فراهم آورد.

وی ادامه داد: تکریم و احترام سرمایه گذاران و همچنین تسریع در اجرای پروژه های شهری و حذف بروکراسی و پراکنده کاری از جمله مطالبه بخش خصوصی مشارکت کننده از شهرداری است.

 جمالی افزود: با استفاده از سیاست های تشویقی و سایر موارد ترجیحی می بایست سود منطقی و معقول سرمایه گذاران را تضمین کرو تا آنها با فراغ خاطر به شراکت با ما بپردازند.

وی در این نشست با اشاره به شخصیت چند بعدی استاد علی پولاد اشاره کرد که وی علاوه بر اینکه یک فعال اقتصادی و سرمایه گذاری است و اولین سرمایه گذاری صددرصد خارجی در زمینه عمران شهری را در تبریز انجام داده است از طرفی در حوزه فرهنگی اقدامات شایسته ای را رقم زده است.
در پایان جمالی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی از علی پولاد در فراهم نمودن زمینه های موجود ، حمایت و مساعدت وی در امر سرمایه گذاری را خواستار شد.


مدیر وب سایت
 
 اسلایدر