تاریخ : يکشنبه 27 آبان 1397     |     کد : 279

مدیر سرمایه سرمایه گذاری شهرداری تبریز:

اصلاح سیستم مالی سنتی شهرداری یک ضرورت است

مدیرسرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: آثار وعواقب ناخوشایند سیستم مالی سنتی شهرداری ،ضرورت امر سرمایه‌گذاری را صد چندان کرده است.

دکتررضا جمالی در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار که با حضور مدیران سرمایه گذاری و مشارکت مناطق و سازمان های تابعه شهرداری تبریز برگزار شد؛ با تاکید بر توجه بیشتر بر امر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تبریز، گفت: شکاف بزرگی بین نیازهای واقعی شهر با منابع مالی حاصله برای شهرداری وجود دارد و درآمد مالی سنتی کفاف اجرای کامل مدل های توسعه شهری را که با نیازهای شهروندان متناسب باشد نمی دهد .
وی ادامه داد: تنها راه حل این مشکل ورود بخش خصوصی در پروژه های شهری و مشارکت این بخش در توسعه و آبادانی شهر است که از این طریق نظام مالی سنتی شهرداری اصلاح و درآمد مالی نوین قابل حصول میباشد.
در این جلسه جمالی به موضوع جذب نیروهای کارآمد و دارای انگیزه با حقوق و مزایای مناسب، ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق و سازمانها با موضوع سرمایه‌گذاری، نظارت عالیه و مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی، تغییر تشکیلاتی و تمرکز مدیریتی و موارد دیگر را اشاره کرد.


همچنین اعضای کمسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در این جلسه ضمن ارایه نظرات و راهکارهای خود مشکلات و موانع پیش روی بخش های مربوط به سرمایه گذاری در شهر را از زبان مدیران و مسوولان سرمایه گذاری و مشارکت مناطق و سازمانها تابعه شهرداری شنیدند.
 


مدیر وب سایت
 
 اسلایدر