تاریخ : پنجشنبه 1 شهريور 1397     |     کد : 271

در دیدار معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربايجان شرقی و مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تبریز عنوان شد:

سرمایه گذاری جزو اولویت اصلی شهرداری تبریز

دکتر جواد رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربايجان شرقی در دیدار با مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری تبریز بر لزوم تشکیل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی تاکید کرد.

وی تشکیل سازمان سرمایه‌گذاری را گام مهم مدیریت شهری برای ایجاد درآمدهای  جدید عنوان کرد و نحوه پیمودن فرآیند آن را به شکل فنی با توجه به سوابق مدیریتی خود در سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران تشریح کرد و افزود: بایستی سرمایه گذاری جزو اولویت های اصلی شهرداری تبریز قرار گیرد و با ورود سرمایه گذاران از طریق این سازمان به پروژه های شهرداری، تحول بزرگی در این کلانشهر ایجاد شود.
در این جلسه دکتر رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تبریز  نیز ضمن تشریح وضعیت فعلی سرمایه گذاری در شهرداری تبریز گفت: با توجه به تاکیدات شهردار محترم کلانشهر تبریز و اعضای محترم شورا، در آینده نزدیک قدمهای اساسی در تشکیل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و همنچنین اهمیت مشارکت با ارائه سازوکارهای مناسب سرمایه گذاری در شهرداری تبریز برداشته خواهد شد.
 


مدیر وب سایت
 
 اسلایدر