تاریخ : دوشنبه 29 مرداد 1397     |     کد : 270

دیدار مدیر سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز با رئیس دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور تاکید شد:

بستر سازی  سرمایه گذاری خارجی با هدایت شورای ایرانیان خارج از کشور

دکتر رضا جمالی مدیر سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهردار تبریز در حاشیه دیدار شهردار تبریز با رئیس دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور پیرامون ظرفیت ها و علاقمندی سرمایه گذاران ایرانی و آذربایجانی مقیم در خارج از کشور به گفتگو پرداختند.
به گزارش امورارتباطات سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تبریز دکتر علی اصغر محمدی رئیس دبیرخانه شورای ایرانیان خارج از کشور بر نقش مهم سرمایه گذاران ایرانی  مقیم در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: ایرانیان عموما در ۱۲۰ کشور فعال هستند و در بین این هموطنان مقیم خارج، آذربایجانی‌ها در حوزه‌های علمی اقتصادی و سرمایه گذاری سرآمد و پیشگام می باشند.
همچنین دکتر رضا جمالی مدیر سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور ،خصوصا آذربایجانی های مقیم در خارج خواستار  زمینه سازی و بستر سازی مناسب مشارکت و جذب سرمایه های آنها با راهنمایی و هدایت دبیرخانه امور ایرانیان خارج از کشور شد.


مدیر وب سایت
 
 اسلایدر