تاریخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397     |     کد : 249

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز عنوان کرد:

تدوین روش های جدید سرمایه گذاری و مشارکت در جهت بومی سازی برای شهرهای مختلف کشور

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: شهرداری تبریز درصدد تنظیم سیاست های تشویقی برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی است تا با استفاده از جدیدترین روش های سرمایه گذاری درآمد های پایدار شهرداری را افزاییش داده و خدمات بهتر به شهروندان ارایه نمود.

به گزارش امور روابط عمومی مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز، سعید علیزاده قویفکر در جلسه مشترک با اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار محمدشهر استان البرز و که به میزبانی مدیریت سرمایه گذاری شهرداری تبریز برگزار شد، افزود: با توجه به موفقیت کلانشهر تبریز در امر جلب سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی موضوع تدوین شیوه های جدید سرمایه گذاری از سوی کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای کلانشهرهای کشور مورد استقبال قرار گرفته و با توجه به آسیب شناسی های انجام یافته و شیوه های جدید سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تبریز درصدد تدوین روشهای جدید مشارکت بخش خصوصی با همکاری مشاوران داخلی و خارجی و سرمایه گذاران موفق میباشد.

علیزاده قوی فکر با اشاره به تاکید اعضای محترم شورای اسلامی شهر تبریز و شهردار محترم تبریز بر تعامل هر چه بیشتر با سرمایه گذاران افزود : با توجه به سیاست های اتخاذی و برد-برد مشارکتی که هم به سود سرمایه گذاران و هم مجموعه شهرداری باشد این مدیریت با در نظر گرفتن روش های جدید سرمایه گذاری دربخش های عمومی و خصوصی بر این موضوع متمرکز شده است.

وی اظهار داشت: همه جانبه نگری و ارائه مشوق های ویژه و قانونی به سرمایه گذاران با توجه به حوزه های متنوع سرمایه گذاری می تواند راهکار دیگری در جهت رونق بخشیدن به  فضای مشارکت و سرمایه گذاری شهری در راستای ایجاد درامدهای پایدار شهری باشد.

در این جلسه همچنین محمد احمدی وند رییس شورای شهر و سعید صفری شهردار محمد شهر استان البرز در موضوع اقامتگاه های تفریحی ، گردشگری و نیز در بحث قراردادها و نحوه مشارکت ها خواهان تبادل تجربیات بصورت عملی تر شدند.

اعضای ده نفره این هیات بهمراه کارشناسان مجموعه مدیریت سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تبریز طی بازدید از پروژه های موفق سرمایه گذاری خارجی و داخلی، در جریان روند توسعه رو به رشد فرایند سرمایه گذاری در کلانشهر تبریز قرار گرفتند.مدیر وب سایت
 
 اسلایدر