تاریخ : شنبه 8 ارديبهشت 1397     |     کد : 248

در حاشیه برگزاری دوازدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری ها عنوان شد:

نیاز امروز شهرداری ها، همکاری موثر با بخش خصوصی

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز گفت:تسریع در رفع مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری تنها با حذف بروکراسی اداری و نگاه متفاوت مدیران شهری امکان پذیر می شود

 سعید علیزاده قوی فکر در حاشیه دوازدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری های کلان شهرهای ایران با اشاره به اهمیت حذف موانع حوزه سرمایه گذاری گفت: رفع موانع  اجرایی و تعیین نحوه سیاست‌های تشویقی و تطبیق آنها با قوانین یکی از موضوعات مهم دوازدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری‌های کلانشهرها است.  در این نشست تعیین روش های جدید مشارکتی و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و همچنین در جهت کوتاه کردن مسیر و اجرای فرایند ایده تا عمل مورد توجه ویژه قرار گرفت .

وی با تأکید بر اینکه حوزه سرمایه‌گذاری نیازمندی نگاه ویژه مدیران شهری است عنوان کرد: از آنجایی که کسب درآمد پایدار شهری تنها با مشارکت‌ سرمایه گذاران امکان پذیر خواهد بود، توجه در تسریع امورات سرمایه‌گذاران می بایستی اولویت اول مدیران شهری باشد .

علیزاده قوی فکر ادامه داد :امروز نیاز شهرداری ها در جهت توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی شهر، همکاری  های موثر با بخش خصوصی را الزام آور کرده است .

 مدیر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز اظهار داشت:مجموعه مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز در صدد فراهم کردن بسته های تشویقی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت گسترش هرچه بیشتر زمینه های مشارکتی در کلانشهر تبریز است و از حضور هموطنان و سرمایه گذاران از جای جای ایران اسلامی و حتی خارج از کشور در تبریز، استقبال می کند .مدیر وب سایت
 
 اسلایدر