تاریخ : چهارشنبه 18 تير 1393     |     کد : 128

با امضای تفاهم‌نامه همکاری شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز صورت می‌گیرد؛ علمی‌سازی رویکردهای مدیریت شهری و تجاری‌سازی طرح‌های تحقیقاتی.

با امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز، طرفین در زمینه تجاری سازی طرح های تحقیقاتی، تهیه اسناد توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و کارآفرینی، برگزاری کارگاه ها، همایش ها و سمینارهای آموزشی ملی و بین المللی مشارکت می کنند.

با امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز، طرفین در زمینه تجاری سازی طرح های تحقیقاتی، تهیه اسناد توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و کارآفرینی، برگزاری کارگاه ها، همایش ها و سمینارهای آموزشی  ملی و بین المللی مشارکت می کنند.
به گزارش
روابط عمومی و امور بین الملل معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری تبریز ، بر اساس این تفاهم نامه که صبح امروز به امضای دکتر صادق نجفی شهردار تبریز و دکتر محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز رسید، دانشگاه تبریز متعهد شد تا با مشارکت در تهیه طرح های تحقیقاتی مرتبط با حوزه های مدیریت شهری، حمایت علمی و اجرایی در برگزاری کنفرانس ها و همایش های آموزشی مرتبط با حوزه شهرداری ، تهیه و ارایه بسته های سرمایه گذاری، ارایه خدمات مشاوره اقتصادی و بازارسنجی در حوزه مدیریت شهری با شهرداری تبریز همکاری کند.

در اختیار قرار دادن محلی برای ایجاد دفتر ارتباط دانشگاه با شهرداری به عنوان مرکز پژوهش اقتصاد و مدیریت، از دیگر تعهدات دانشگاه تبریز در این تفاهم نامه عنوان شده است.

همچنین با امضای تفاهم نامه همکاری، شهرداری تبریز متعهد شد تا با ارایه آمار، اطلاعات و مستندات مرتبط، فراهم سازی امکان حضور دانشگاه در جلسات تصمیم سازی، حمایت از فعالیت های علمی و در اختیار قرار دادن محلی برای ایجاد دفتر ارتباط شهرداری با دانشگاه، زمینه های تاثیرگذاری عملی رویکردهای علمی و تحقیقاتی در حوزه مدیریت شهری را فراهم کند.

 


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر