تاریخ : شنبه 10 خرداد 1393     |     کد : 121

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری تبریز

 


100 سال بود که شهرداری‌های کشور ، بر اساس وصول عوارض محلی مدیریت می‌شدند و این سیستم در سالهای اخیر، نه تنها جوابگوی توسعه‌ی شهر ها نبود، بلکه برای نگهداری شهر ها نیز کافی نبود.

طبق آخرین بررسی های انجام یافته در شهر های ایران، همواره بین درآمد های شهرداری‌ها از محل عوارض محلی و نیاز‌های شهرها، ده برابر فاصله وجود دارد که این فاصله، هر ساله به روی هم انباشته شده و شکاف عظیمی را مابین در آمدهای شهرداری و نیاز های شهر ها،‌بوجود می آوردکه به آن،‌عدم توسعه یافتگی شهرها می‌گوییم .

جهت جبران این خلاء ، برای اولین بار در کشور، شهرداری تبریز اقدام به تهیه،‌تدوین، تصویب و اجرایی نمودن شیوه نامه‌ی سرمایه گذاری نموده و ازشهریور ماه 1385،با ایجاد اداره‌ سرمایه‌گذاری مشارکتی،‌عملاسیستم نوینی را در راستای تامین منابع مالی پروژه های شهری رقم زد.

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری تبریز   ،‌در طول فعالیت خویش، همواره درصدر فعالین سرمایه‌گذاری کشوری بوده،بطوری که از سال 1385 الی 1391( پنج سال متوالی)، رتبه‌ی اول کشوری را در انعقاد قراردادهای مشارکتی با ابخش خصوصی، کسب نموده است. انعقاد 146 قرار داد، به ارزش 57 تریلیون ریال، کارنامه‌ی درخشان اداره‌ی سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری تبریز می‌باشد.


PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر