معرفی
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری تبریز

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری تبریز
شنبه 10 خرداد 1393

سخن مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

سخن مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز حمايت هاي بي دريغ تمام اعضاي شوراي اسلامي شهر تبريز (دور سوم) از حركتها و برنامه‌هاي امور سرمايه‌گذاري شهرداري تبريز ، زمينه را براي حركت قطار سرمايه‌گذاري در تبريز فراهم نموده است.
چهارشنبه 13 مرداد 1389
 
 اسلایدر