اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

کمیته کارشناسی سرمایه گذاری تشکیل جلسه داد

کمیته کارشناسی سرمایه گذاری تشکیل جلسه داد جلسه کمیته کارشناسی سرمایه گذاری با ریاست مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز برگزار شد.
پنجشنبه 8 آبان 1399

نقش شهروندان در تحقق شهر هوشمند چیست؟

نقش شهروندان در تحقق شهر هوشمند چیست؟ شهروندان به عنوان مهمترین رکن یک شهر نقش مهمی در تحقق شهر هوشمند دارند.
سه شنبه 6 آبان 1399

یادداشت

تبریز و برندینگ شهری؛ الزامات و ضرورت‌ها

 تبریز و برندینگ شهری؛ الزامات و ضرورت‌ها کارشناس برنامه ریزی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تبریز در یادداشت خود نوشت: برندینگ شهری یک پدیده نوظهور است که بر شناسایی مزیت رقابتی پایدار یک شهر و تبدیل آن به یک هویت رقابتی متمایز تمرکز دارد.
سه شنبه 6 آبان 1399

کتاب

«معاملات در شهرداری»

 «معاملات در شهرداری» کتاب «معاملات در شهرداری» در 254 صفحه و از سری کتاب هایی است که توسط سازمان شهرداری ها منتشر شده است که اختیار علاقمندان قرار می گیرد.
دوشنبه 28 مهر 1399

بر افزایش فرصت های برای سرمایه‌گذاری صنایع تاکید شد

بهره‌گیری از مبلمان شهری برای معرفی برندهای صنعتی تبریز

بهره‌گیری از مبلمان شهری برای معرفی برندهای صنعتی تبریز شهردار تبریز گفت: طراحی مبلمان شهری با بهره‌گیری از برندهای صنعتی تبریز می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع در تبریز باشد.
دوشنبه 14 مهر 1399

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار (احداث و بهره برداری از خطوط معاینه فنی سبک) شهرداری تبریز
پنجشنبه 10 مهر 1399

خلاقيت اقتصادي در کارآفريني خلاق

خلاقيت اقتصادي در کارآفريني خلاق اگر نگاهي بر سير تاريخي نظريات توسعه اقتصادي داشته باشيم، درمي يابيم که جديدترين اين نظريات تاکيد دارند که توسعه صنعت و پيشرفت در اقتصاد جامعه مبتني بر تغيير ايده ها و خلق نوآوري ها است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري، هيچ کشوري در پيمودن سريع مسير توسعه موفق نخواهد بود.
پنجشنبه 10 مهر 1399

مقاله

سرمایه‌گذاری خصوصی بهترین استراتژی‌ برای ایجاد شهر پایدار

سرمایه‌گذاری خصوصی بهترین استراتژی‌ برای ایجاد شهر پایدار بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند و چنین پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر دیگر نیز به آنان افزوده شود.
دوشنبه 7 مهر 1399

موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران

موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران شــهرداری به عنــوان یــک مؤسســۀ عمومــی غیردولتــی دارای یــک ســری ویژگیهــای، امتیــازات و اقتداراتــی اســت کــه آن را نســبت بــه ســایر نهادهــای متصــدی امــور عمومــی متمایــز می ســازد.
چهارشنبه 2 مهر 1399

جنسیت چه نقشی در اقتصاد غیررسمی شهری دارد؟

جنسیت چه نقشی در اقتصاد غیررسمی شهری دارد؟ برنامه‌ریزی‌های مشارکتی، پشتیبانی از فضاهای امن و حمایت از تعانی‌های کارگری، پذیرش چالش‌های موجود برای فروشندگان خیابانی توسط شهرها و رفع مشکلات موجود خصوصاً برای زنان از جمله مواردی است که می‌توانند امکان وجود جامعه‌ای امن و همه‌شمول را فراهم آورند.
چهارشنبه 2 مهر 1399
 
 اسلایدر