گزارش
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

گزارشي از يك موفقيت شهري؛ هتل لاله تبريزالگوي سرمايه‌گذاري موفق

گزارشي از يك موفقيت شهري؛
هتل لاله تبريزالگوي سرمايه‌گذاري موفق
موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های عمرانی ، خدماتی ، فرهنگی و رفاهی شهرها ، اگرچه در دهه های گذشته مورد تردید بوده و به نوعی در سایه وجود سیاست ها و تفکرات ناصحیح این امر کم تر مجال توفیق و رشد در کشور داشته است.
چهارشنبه 18 بهمن 1391
 
 اسلایدر