کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار

آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار (احداث و بهره برداری از خطوط معاینه فنی سبک) شهرداری تبریز
پنجشنبه 10 مهر 1399

خلاقيت اقتصادي در کارآفريني خلاق

خلاقيت اقتصادي در کارآفريني خلاق اگر نگاهي بر سير تاريخي نظريات توسعه اقتصادي داشته باشيم، درمي يابيم که جديدترين اين نظريات تاکيد دارند که توسعه صنعت و پيشرفت در اقتصاد جامعه مبتني بر تغيير ايده ها و خلق نوآوري ها است و بدون قرار گرفتن در صف پيشروان علم و نوآوري، هيچ کشوري در پيمودن سريع مسير توسعه موفق نخواهد بود.
پنجشنبه 10 مهر 1399

مقاله

سرمایه‌گذاری خصوصی بهترین استراتژی‌ برای ایجاد شهر پایدار

سرمایه‌گذاری خصوصی بهترین استراتژی‌ برای ایجاد شهر پایدار بیش از ۵۰ درصد جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند و چنین پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر دیگر نیز به آنان افزوده شود.
دوشنبه 7 مهر 1399

موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران

موانع حقوقی انعقاد قراردادهای مشارکت در شهرداریها از منظر حقوق اداری ایران شــهرداری به عنــوان یــک مؤسســۀ عمومــی غیردولتــی دارای یــک ســری ویژگیهــای، امتیــازات و اقتداراتــی اســت کــه آن را نســبت بــه ســایر نهادهــای متصــدی امــور عمومــی متمایــز می ســازد.
چهارشنبه 2 مهر 1399

جنسیت چه نقشی در اقتصاد غیررسمی شهری دارد؟

جنسیت چه نقشی در اقتصاد غیررسمی شهری دارد؟ برنامه‌ریزی‌های مشارکتی، پشتیبانی از فضاهای امن و حمایت از تعانی‌های کارگری، پذیرش چالش‌های موجود برای فروشندگان خیابانی توسط شهرها و رفع مشکلات موجود خصوصاً برای زنان از جمله مواردی است که می‌توانند امکان وجود جامعه‌ای امن و همه‌شمول را فراهم آورند.
چهارشنبه 2 مهر 1399

شهردار تبریز:

مشارکت شهرداری در ساخت سریال جلال، سرمایه‌گذاری برای شهر است

مشارکت شهرداری در ساخت سریال جلال، سرمایه‌گذاری برای شهر است شهردار تبریز گفت: مشارکت شهرداری در ساخت فصل دوم سریال جلال، به نوعی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، فرهنگ و اخلاق جامعه است که امروز آماج تهاجم فرهنگی دشمن قرار گرفته است.
سه شنبه 25 شهريور 1399

دانلود کتاب

دانلود کتاب کتاب مشاركت عمومي خصوصي و محيط كسب و كار
سه شنبه 18 شهريور 1399

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار شهریور ماه 99

 آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار شهریور ماه 99 -
چهارشنبه 12 شهريور 1399

جلسه مشترک استانداری و شهرداری تبریز با موضوع سرمایه گذاری شهری برگزار شد

جلسه مشترک استانداری و شهرداری تبریز با موضوع سرمایه گذاری شهری برگزار شد اولویت های سرمایه گذاری و مشارکت، موانع و چالش های حوزه سرمایه گذاری طی جلسه ای مشترک بین استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
چهارشنبه 5 شهريور 1399

مقاله

شهرداری ها در مسیر توسعه درآمدهای پایدار شهری

 شهرداری ها در مسیر توسعه درآمدهای پایدار شهری شهرداری ها کامل ترین سازمان محلی در ایران هستند، به این دلیل که خودگردانند و عهده دار تعداد بی شماری خدمات مورد نیاز ساکنان شهر هستند. عملکرد و فعالیت شهرداری ها به توسعه و یا توقف رشد و بالندگی در شهرها می انجامد. چرا که تامین نیاز شهروندان و توسعه امکانات رفاهی و زیرساخت های شهری، پویایی اقتصادی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی را در پی دارد.
يکشنبه 2 شهريور 1399
 
 اسلایدر