اهداف و استراتژي


هدف از تاسیس و تشکیل اداره ها و سازمانهای سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداریها، اجرای پروژه های شهری با مشارکت سرمایه های بخش خصوصی می باشد.

با توجه به اعتبارات و درآمدهای ناچیز شهرداریها از محل عوارض محلی، امکان دستیابی به شهرهای توسعه یافته از طریق اجرای طرحها و پروژه های مورد نیاز شهرداریها، امکان پذیر نبوده و نیازمند مشاركت بخش خصوصی برای تامین مالی اجرای پروژه های مختلف است.

این مهم، بیانگر این موضوع است که اصلی ترین هدف تشکیل ادارات سرمایه گذاری در کلانشهرها، کمک به افزایش روند توسعه ی شهری و اجرای طرحهای جدید به واسطه ی توان مالی بخش خصوصی و نیز تزریق درآمد به بدنه ی شهرداریها است.
 
جهت دستیابی به این اهداف، نیاز به تدوین استراتژی هایی است که بتوانند کلانشهرها را در مسیر تحقق اهداف خویش یاری نمایند.

شهرداری کلانشهر تبریز، موارد ذیل را بعنوان استراتژی در حوزه ی سرمایه گذاری و مشارکت در نظر گرفته است:
- پیشرفت و توسعه ی شهر تبریز، با جذب سرمایه های داخلی و خارجی
- ارتقای تبریز به پایتخت اقتصادی و تجاری کشور
- دورنمای تبریز 1404 بعنوان برترین شهر اقتصادی منطقه ی بین المللی
- تحقق آرمان (تبریز، شهری زیبا، روان، سالم، هوشمند و برترین شهر برای زندگی )نوشته شده در   Date  ساعت  Date   توسط   Date
ویرایش شده
نظرات شما
نام :  
نام خانوادگی :  
ایمیل :
refresh captcha
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید  
 
 عنوان
 
 
 
 عنوان