فراخوان ها
  بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه  ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك پروژه  را از مدیریت سرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز – بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك –  باغ صائب تبريزي  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 و يا از طريق آدرس وب سايت investment.tabriz.ir دريافت نمايند.
 • شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
 • تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري(1397/12/21)روزسه شنبه ساعت 14:30 خواهد بود .
 • به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ :          نوبت اول   روز 1397/12/4                  نوبت دوم 1397/12/11
 
 
ردیف نام پروژه منطقه / سازمان آورده شهرداری آورده طرف مشارکت نوع قرارداد محل اجرا
1 پارکومتر   حاشیه خیابان حمل و نقل و ترافیک زمین و مجوز تجهیزات و نرم افزار ها و پرسنل مربوطه B.O.T سطح شهر تبریز
(مسیرهای مشخص شده)

جهت دانلود اسناد فراخوان بر روی لینک ذیل کلیک فرمایید

دانلود اسناد فراخوان پروژه پارکومتر

اطلاعات تکمیلی
نوشته شده توسط   مدیر وب سایت
 
 فراخوان
 
 شورای اسلامی شهر
 
 
   
  دمای فعلی
  دما
  رطوبت
  سرعت باد
  دید افقی
  حداقل دما
  حداکثر دما
  وضعیت فردا
  حداقل دما حداکثر دما سرعت باد