مزاياي سرمايه گذاري در تبريز1. بازار هدف وسيع :
تبريز مركز شمالغرب كشور است و سرمايه گذاري در تبريز، بازار هدف به دامنه ايران و كشورهاي همسايه از جمله آذربايجان، ارمنستان, نخجوان، تركيه و عراق را خواهد داشت .

2.
نيروي كار متخصص :
سابقه تبريز در تجارت بين المللي ( مسير جاده ابريشم )، قدمت بازار تبريز، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، بيش از هفت هزار واحد توليدي در استان موجب گرديده است نيروي كار ماهر و متخصص در زمينه هاي صنعتي، عمراني، مالي، مهندسي و مديريتي در اين شهر پرورش يافته و پتانسيل لازم از نظر نيروي كار وجود داشته باشد .

3.
مواد اوليه و قطعات :
كارخانجات توليد مصالح و قطعات صنعتي با كيفيت و استانداردهاي جهاني در تبريز فعاليت مي نمايد كه در تامين مواد اوليه پروژه ها، نقش موثري دارند .

4.
انرژي :
وجود پتانسيل هايي از قبيل خطوط لوله نفت و گاز، پالايشگاه, پتروشيمي، خطوط بین المللی فيبر نوري، سدها و نيروگاه ها و شبكه گسترده توزيع آنها موجب گرديده است تا امكان تامين آب ، برق، گاز و مخابرات براي پروژه ها بدون محدوديت هاي خاص به سهولت مهيا گردد .

5.
سياست هاي تشويقي :
شهرداري تبريز با اعطاي تشويق و پرداخت سود اضافي به طرف هاي مشاركت، قصد دارد پروژه هاي را به قدري سود آور نمايد كه انگيزه لازم در سرمايه گذار جهت گرايش به پروژه ها شهرداري به وجود داشته باشد و شهرداري تلاش دارد با كاهش سود مادي خود، سود مادي طرف مشاركت را افزايش دهد و نتيجتا در ارائه خدمات به مردم موفقتر باشد .

6.
سود بيشتر :
حاصل جمع موار فوق الذكر موجب پايي آمدن قيمت تمام شده پروژه و نيز بالا رفتن سود خالص براي طرفين خواهد بود .

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط   مدیر وب سایت
 
 عنوان
 
 
 
 عنوان