فراخوان ها
آگهي فراخوان عمومي شناسائی سرمايه گذار
اردیبهشت ماه 1401

 
    به منظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري ، به استناد مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد  پروژه های مشروحه ذیل  را از طريق فراخوان عمومي و با روش های مرسوم مشارکتی با افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط را با روش B.O.T  اجرا  نمايد .
لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را پس از بازدید از محل بهره برداری و اطلاع کامل از شرایط سازمان، آنالیز هزینه و درآمد و لیست تجهیزات ، توانمندی مالی ، روزمه کاری و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری تبریز را به آدرس : تبریز بلوار علامه طباطبایی (چایکنار ) نرسيده به شهرداري منطقه يك، باغ صبای تبریز شماره تماس 35245411-041 تحویل دهند.

 
 شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك : پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 خواهد بود .
به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار (دو نوبت)
نوبت  اول: روز شنبه  مورخ  1401/02/17
نوبت دوم:  روز شنبه  مورخ 1401/02/24
 تاريخ چاپ  آگهی در روزنامه رسمی روز شنبه  مورخ  1401/02/24 
 
ردیف نام پروژه سازمان آورده شهرداری آورده طرف مشارکت نوع مشارکت
1 تولید ورمی کمپوست و دانه بندی کود دامی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز زمین   احداث و تجهیز و بهره برداری B.O.T
2 پرورش زالو سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز زمین احداث وتجهیز و بهره برداری B.O.T
3 تولید چیپس صابون سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله ایجاد ،تجهیز و بهره برداری B.O.T
4 تولید پودر خون سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله ایجاد، تجهیز و بهره برداری B.O.T
5 ایجاد کشتارگاه طیور سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله ایجاد، تجهیز و بهره برداری B.O.T
6 تولید همبرگر و فرآورده های پروتئینی گوشتی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز سوله  ایجاد، تجهیز و بهره برداری B.O.T

****************************************************************************************آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار اسفند ماه 1400

  بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه مربوط به خدمات عمومی به شهروندان، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی متقاضیان مشارکت را شناسایی نماید .
لذا متقاضيان مي توانند طرح های پیشنهادی خود را به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی ، رزومه کاری ، و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری را به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز به آدرس تبریز  – بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك –  باغ صبای تبریز (  شماره تماس  35245411-041 و 35249791-041 )تحویل نمایند.
 
*شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
 
                                                                                                                                                            

 
 
*************************************
آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار خرداد ماه 1400

    بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و به روشهاي مرسوم  مشاركتي با افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط  مشارکت  نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك پروژه  ها را از  مدیریت سرمايه گذاري  و مشارکت شهرداري تبريز واقع در تبريز –بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك – باغ صبای تبريز  شماره تماس 35245411-041   و نمابر 35234006-041 و يا از طريق آدرس وب سايت investment.tabriz.ir دريافت نمايند.
 

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري ( ساعت 14:30 ) روز  شنبه 1400/04/05 خواهد بود .
به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد
تاريخ چاپ :   نوبت اول :        روز سه شنبه 1400/3/18       نوبت دوم : روز سه شنبه 1400/3/25
 
لطفاً جهت دانلود اسناد فراخوان و بسته مشارکتی بر روی نام پروژه (ذیل جدول) کلیک بفرمایید.
 
رديف نام پروژه نام
منطقه
آدرس محل پروژه مساحت
عرصه
(مترمربع)
آورده
شهرداري
آورده
طرف مشاركت
نوع مشاركت
1 شهربازی پارک شمس منطقه یک چایکنار باغ شمس تبریز ی 2000 زمین و مجوز طراحی و ایجاد B.O.T
2 پیست اسکیت سالن
ورزرشی  شهید
عدالت اکبری
سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی
شهرداری تبریز
ائل گلی خیابان نفت - سالن آماده تجهیز و راه اندازی B.O.T
 
 
                                                                                                                                                                                 
                                            

                                                                                                                                                        رضا جمالی
                                                                                                                                                 مدیر  سرمايه گذاري و مشاركت

مهلت این آگهی به اتمام رسیده است.
******************************************


آگهي فراخوان عمومي  شناسایی سرمايه گذار
شهرداری تبریز خرداد ماه 1400
  
 به منظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر و بر اساس مصوبه بند سوم دهمین جلسه هیات عالی سرمایه گذاری مورخ 1400/02/08 ،شهرداري تبريز در نظر دارد برای پروژه های مشروحه زیر از طريق فراخوان عمومي متقاضیان مشارکت را شناسایی نماید.
لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی ، رزومه کاری و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری را به مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز واقع در تبریز- باغ صبای تبریزشماره تماس 04135249791و نمابر 35234006تحویل و شماره دبیرخانه دریافت نمایند .

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .

تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري روز شنبه 1400/03/29 ( ساعت 13:30)

به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .

شرکت در فراخوان هیچگونه حق و حقوقی به هر نحوبرای شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید.
 
تاريخ چاپ آگهی در روزنامه سرآمد اقتصاد : روز سه شنبه مورخ1400/03/04

 
1-حوزه سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز
           
1-ساماندهی و بازیافت پسماندهای عمرانی 2-ساماندهی و بازیافت پسماندهای الکترونیکی 3-استحصال بیوگاز از زباله گاه قدیم تبریز 4-جمع آوری و بازیافت لاستیک های فرسوده
5-سامانه هوشمند جمع آوری زباله 6-سامانه هوشمند تفکیک از مبدا ومقصد 7-مدیریت هوشمند دفع
 
 
 
 2-حوزه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت
 
1-احداث مجموعه های فرهنگی ، ورزشی در رشته های مختلف ورزشی 2-احداث مجتمع های تفریحی ، شهربازی روباز سرپوشیده 3-احداث مجتمع خدماتی ، رفاهی (هتل ، رستوران ، سوئیت های اقامتی)
 
4-احداث رستوران سنتی
 
5-سایت تولید و تکثیر و فروش گیاهان داروئی 6-احداث مجتمع بزرگ گل و گیاه
 
7-احداث مزرعه توربین های بادی
 
8-احداث مجموعه علمی پارک نجوم ، رصد خانه و تلسکوپ
 
9-دهکده سلامت 10-تابلوهای تبلیغاتی (نصب و راه اندازی) 11-احداث کافی شاپ و تعدادی بوفه
 
12-احداث مجموعه پست کارتینگ
13-احداث فاز دوم تله کابین تبریز
 
14-احداث پل معلق کابلی با امکانات جانبی
 
15-تولید برق خورشیدی/ سولار  
 
 
3- حوزه سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری(مکان های زیربرای اجرای طرحهای مشارکت در محدوده ائل گلی مشخص گردیده است )
1-احداث پارکینگ مکانیزه طبقاتی
 
2-آبشار مسیر دره چاوان
 
3-محل قدیم پینت بال
 
4-زمین جنب استخر تپه قدیم
 
5-زمین جنب اسب سواری قدیم
 
6-آمفی تئاتر روباز
 
7-زمین اسب سواری قدیم
 
8-زمین خالی در بادام زار
 
9-دور استخر تپه قدیم
 
10-محل نگهبانی ورودی از طرف اتوبان
 
 
 
4-حوزه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز
1-احداث باس واش 2-اتوماسیون بار تجاری
 
3-احداث جایگاه سوخت
 
4-مجتمع تعمیرگاهی و رفاهی
 
 
 
5- حوزه شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
1-احداث ایستگاهها و سایبان و مونیتورتبلیغاتی با تامین برق از طریق سولار-خورشیدی
 
2-احداث باس واش
 
3-تامین اتوبوس
 
4-زمین توقفگاه اتوبوس شرکت واحد  به مساحت 25 هکتار
 
6- حوزه سازمان قطار شهری و حومه
1-خط 3 مترو تبریز
 
2-احداث مجتمع  تجاری و خدماتی در یاغچیان
 
3-مجتمع ایستگاه 7 خط یک
 
4-احداث مجتمع خدماتی  در میدان شهیدفهمیده
 
 
7-حوزه سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز
1-هوشمند سازی تاکسی های سطح شهر
 
2- تبلیغات بدنه تاکسی ها
 
 
 
 
8- حوزه سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی  شهرداری تبریز
1-احداث سالن برای زمین های چمن مصنوعی
 
9- حوزه سازمان میادین و  ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز
1-احداث بارانداز گل و گیاه
 
2-احداث میدان دام
 
3-احداث بازارچه های محلی
 
4-ساماندهی ارابه های دستی
 
5-احداث سردخانه –سورتینگ و بسته بندی
 
6-احداث و راه انداری بازارهای مشارکتی خویش ملک در محله ها
 
 
10- حوزه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
1-تامین و بهره برداری از سامانه دوچرخه و موتور سیکلت برقی
 
2-احداث پارکینگ ظبقاتی
 
3-کنترل هوشمند و مکانیزه ترافیک
 
4-مدیریت هوشمند چراغهای معابر
 
 
11- حوزه سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
1-کشتار دام و فروش وعرضه
 
2-تجهیز سالن کشتار طیور
 
3-تولید نهاده دامی ازشکمبه گاوی و گوسفندی
 
 
12-حوزه سازمان مدیریت حمل و نقل بار
1-احداث مجموعه بار انداز و نیازهای جانبی در خارج شهر
 
2-احداث بارانداز در داخل شهر
 
3-راه اندازی و ساماندهی پیک های موتوری و تبدیل به موتور سیکلت های برقی
 
 
13-حوزه شهرداری منطقه 2
بدنه سازی دروازه تهران
 
 
14- حوزه شهرداری منطقه 3
احداث شهر بازی در پارک باغشمال
 
 
15-حوزه شهرداری منطقه 4
کاربریهای  پارک بزرگ تبریز
 
 
16-حوزه شهرداری منطقه 7
ایجاد مجموعه تفریحی  درمجموعه باغ لواسان
 
 
17- حوزه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز
ایجاد شبکه فیبر نوری شهر تبریز به طول 240 کیلومتر
 
 
18-حوزه سازمان توسعه گردشگری شهر تبریز
1-استفاده از virtual reality و augmented reality در معرفی مکان های گردشگری
 
2-استفاده از پتانسیل geo marketing در تبلیغات و معرفی مکان های گردشگری
 
3-امکان ساماندهی و ایجاد پایانه های پرداخت بین الملل در سیستم حمل و نقل، مکان های گردشگری و کلیه پذیرندگان کارت شهرداری
 


رضا جمالی
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز
نوشته شده توسط   مدیر وب سایت
 
 شورای اسلامی شهر
 
  امروز
چهارشنبه
خرداد 1401
4
قمری:24 شوال 1443

میلادی:25 مه 2022