فراخوان ها
آگهي فراخوان عمومي شناسایی سرمايه گذار (احداث و بهره برداری از خطوط معاینه فنی سبک) شهرداری تبریز
      به منظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93/3/27 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد احداث و بهره برداری از خطوط معاینه  فنی سبک در مناطق 1-2-3-4-9-10 شهرداری  را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي با افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام  نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی ، رزومه کاری و سهم الشرکه پیشنهادی برای شهرداری را برابر اسناد فراخوان به مدیریت سرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز – بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك –  باغ صبای تبريز  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 تحویل و شماره دبیرخانه دریافت نموده و اسناد فراخوان را از طریق  آدرس وب سايت investment.tabriz.ir و یا مراجعه حضوری اخذ نمایند.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .

تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري ساعت 13:30روز چهارشنبه مورخه (1399/7/30 )خواهد بود

به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .

تاريخ چاپ : نوبت اول :  روز  چهارشنبه  9 مهر   1399   
       
  نوبت دوم : روز  چهارشنبه 16 مهر 1399

 
ردیف نام پروژه نام منطقه/ سازمان تعداد خطوط واگذاری) مشخصات خطوط واگذاری آورده شهرداری آورده
طرف مشارکت
1 احداث و بهره برداری از خطوط معاینه  فنی سبک 1-2-3-4-9-10 4 خط (2 مرکز دو خطی(
 
beissbarth شرکت انحصاری پاریزان صنعت خطوط معاینه فنی احداث و بهره برداری


 

دانلود اسناد فراخوان احداث و بهره برداری از خطوط معاینه  فنی سبک

نوشته شده توسط   مدیر وب سایت
 
 شورای اسلامی شهر
 
  امروز
جمعه
آبان 1399
9
قمری:13 ربيع الأول 1442

میلادی:30 اکتبر 2020