ارتباط با ما

- نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود برای بهبود فعالیتهای سرمایه گذاری و مشارکتی شهرداری تبریز را با ما در میان بگذارید.

آدرس: تبریز چايكنار - جنب شهرداري منطقه 1-باغ صائب تبريزي

آدرس وب سایت: investment.tabriz.ir


و یا مطالب خود را در پایین این صفحه نوشته و روی کلید ارسال، کلیک نمایید.


 
 اسلایدر