فراخوان ها
  آگهي فراخوان عمومي انتخاب طرح و سرمايه گذار در محدوده ائل گلی تبریز
 
 به منظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرح هاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد در محل های ذيل با مختصات مندرج  در اسناد فراخوان درمحدوده  ائل گلی را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي با افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط با روش B.O.T   اجراء  نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند طرح پیشنهادی خود را در زمینه انواع کاربری ها و موضوعات  مختلف به همراه آنالیز هزینه و درآمد ، توانمندی مالی ، رزومه کاری و سهم الشرکه و طول دوران مشارکت پیشنهادی برای شهرداری را برابر اسناد فراخوان به مدیریت سرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز – بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك –  باغ صبای تبريز  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 تحویل نموده و اسناد فراخوان را از طریق  آدرس وب سايت investment.tabriz.ir و یا مراجعه حضوری اخذ نمایند.
 • شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
 •  
 • تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، پايان وقت اداري ساعت 14:30روز شنبه مورخه (1398/11/12 )خواهد بود .
 •  
 • به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ در روزنامه :  نوبت اول :  روز  شنبه    98/10/28            نوبت دوم : روز شنبه 98/11/5
 
جهت دانلود اسناد فراخوان کلیک بفرمایید:

اسناد فراخوان پروژه محدوده ائل گلی

جهت دانلود نقشه جانمایی و مختصات پروژه ه ا کلیک بفرمایید:

نقشه جانمایی

مختصات مکانی
نوشته شده توسط   مدیر وب سایت
 
 فراخوان
 
 شورای اسلامی شهر
 
 
   
  دمای فعلی
  دما
  رطوبت
  سرعت باد
  دید افقی
  حداقل دما
  حداکثر دما
  وضعیت فردا
  حداقل دما حداکثر دما سرعت باد