فراخوان ها
نوشته شده توسط   مدیر وب سایت
 
 فراخوان
 
 شورای اسلامی شهر
 
 
   
  دمای فعلی
  دما
  رطوبت
  سرعت باد
  دید افقی
  حداقل دما
  حداکثر دما
  وضعیت فردا
  حداقل دما حداکثر دما سرعت باد