تاریخ : شنبه 24 تير 1391     |     کد : 70

کارخانه بازیافت زبالهتایید شده در .... ساعت .... توسط ....
واحد ارجاع دهنده ....
 
 اسلایدر